01-00045

01-00045 Lager/navverktyg för 6 – 8 bultade nav

Problemlösande verktyg för demontering av bultade hjullager/navenheter där lagret sitter hårt fastrostat i dess styrning i hjulspindeln. I de flesta fall kan lagrets bultar demonteras även med drivaxeln kvar i navet. Detta sparar mycket tid och är i vissa fall helt nödvändigt vid arbeten med Mitsubishi, Toyota, Nissan,
Mazda, Dodge, Chevrolet, GMC Ford (4×4) m.fl.
Tidsödande demontering, värmning och bankande på lagret eller navet undviks helt med denna metod. Verktyget bultas fast med hjälp av hjulbultarna på 6 – 8 bultade nav och används ihop med lageravdragare 01-00046 direkt på bilen utan tidsödande demontering. Lagerdemonteringen görs snabbt och enkelt med upp till hela 22 Ton.
Passar bultcirkelmått: 6 bult 111,5 – 142,5mm, 8 bult
162,5 – 182,5 mm. De medföljande M22 dragstängerna ansluts till någon av följande hydraulcylindrar; 01-00030 eller 1090-02-WAL.

Delar i satsen:
1. 01-00045-001 – Navplatta 6/8 bult
2. 01-00040-002 – Dragstång M22, 90 mm
3. 01-00042-003 – Dragstång M22. 10.9, 121 mm

Filmer