RES4031

RES4031 Dragstång M22/M24

Speciellt utformad adapter för urpressning av tappar i gräv och lyftarmar m.m. Används med följande cylindrar; 01-00030, 1090-02-WAL och 03-00028.