03-00031-45T

03-00031-45T Universalsats för byte av Kingpin/spindeltappar

Satsen är utformad för att passa merparten av Kingpin/spindeltapparna på marknaden, även koniska. Används med 45 tons hydraulcylinder med slagfunktion. Denna unika funktion möjliggör hammarslag på cylindern
(med slagkropp 03-00026-006 monterad) i tryckriktningen vid demontering. Slagfunktionen är mycket effektiv och ger materialet de vibrationer som är avgörande för en lyckad demontering. Ingen demontering av axeln krävs.
Verktygen är smidiga att använda och lämpar sig även på bussar där åtkomsten ofta är begränsad. Satsen används till de märkesanpassade tilläggssatser som är framtagna.

Se också: 03-00031-32T

Delar i satsen:
1. 03-00031-001 Pressbygel
2. 03-00006-027 Tryckrör
3. 03-00006-028 Adapterplatta
4. 03-00006-030 Tryckhylsa
5. 03-00006-006 Tryckrör 130 mm
6. 03-00006-029 Tryckrör
7. 03-00006-007 Tryckrör 42 mm
8. 03-00032-001 Tryckstång M30, L=30, Ø=38 mm
9. 03-00032-002 Tryckstång M30, L=140, Ø=38 mm
10. 03-00032-003 Förlängare L=50, Ø=38 mm
11. 03-00032-004 Förlängare L=70, Ø=38 mm
12. 03-00032-005 Förlängare L=100, Ø=38 mm

Protected design within EU – RCD No. 003068006-0002

Filmer