Service

Våra verktyg och produkter är designade för att möjliggöra service. Vissa av serviceåtaganden kan du som kund själv göra följ dock alltid manualen. Det går också bra att lämna eller skicka in produkten till vår serviceavdelning. Bifoga då vår Serviceblankett som du finner här. Fyll i serviceblanketten och lägg med i paketet när du skickar delarna till oss för service.

Reservdelar finns till samtliga verktyg minst 8 år tillbaka ifrån köptillfället.

Garanti

Vi har 1 år som garanti på produkter ifrån leveranstillfället.

Garantin gäller under förutsättning:
-Att produkten har vårdats, brukats på ett normalt sätt enligt manualen och ej blivit utsatt för yttre påverkan.
-Att Wallmek kontaktas direkt när felet uppkommit så att det går att se vad som har hänt.

Vid fabrikationsfel eller materialfel ersätts detaljen. För tjänster som utförts huvudsakligen för enskilt ändamål, gäller konsumenttjänstlagens regler för konsumenter. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.