Wallmek i Kungälv AB startade 1978 med att tillverka och designa specialverktyg för bilreparationer. Wallmek står för idé och design av verktyg fram till leverans av färdig produkt till slutkund. Produkterna ligger i segmentet chassiverktyg och vätskehanteringsutrustning. Wallmek ingår sedan 15 september 2021 i Industrikoncernen Teqnion AB

Vår utvecklingsavdelning arbetar i nära samarbete med verkstäderna så att produktivitet, ergonomi och arbetsmiljö blir så bra som möjligt. Vi är riktigt bra på hydrauliska verktyg för reparationer direkt på plats på bil, hantering av bränsle vid tankreparationer och dräneringsstationer för bildemonterare. Idag utvecklar Wallmek verktyg direkt till bilproducenter, märkeshandeln och eftermarknaden. För bilåtervinningsföretagen utvecklar vi miljösaneringsstationer såsom dräneringsutrustningar för utskrotade fordon.

I takt med att företaget växer har nya kundsegment tillkommit, såsom verktyg för att reparera lastbilar, släpvagnar och entreprenadmaskiner. Kort sagt – vi utvecklar Wallmek i den riktning och med de produkter som våra kunder tycker att vi är bra på!

Vår affärsidé
Att utveckla, tillverka och sälja kostnadseffektiva verktyg för våra kunder.

Viktigt för oss är:
Kvalitet! – Att överträffa kundens förväntningar på produkten.
Design! – Ergonomi, genomtänkta och funktionsdugliga produkter.
Kundvård! – Att vara närvarande och alltid tillgängliga för support.

Välkomna till Wallmek i Kungälv AB
Niklas Wallman
Verkställande direktör

Kvalitetspolicy
WALLMEK som utvecklar och tillverkar specialverktyg för fordonsreparationer har som policy att i rätt tid leverera felfria produkter.
Produkterna skall uppfylla eller överträffa kundens krav och förväntningar.
Detta görs genom ständig förbättring av kvalitetssystemet, utveckling av produkter, kvalificerade och engagerade medarbetare.