1090-52

1090-52 Verktygshållare för 1090-30, 01-00033 eller 1090-15.