1090-60-06

1090-60-06 Adapterring

För montering i presstativ 1090-69. Med adaptern fås samma mått i underdelen som i det slutna presstativet 1090-60.