01-00039

01-00039 Tryckspindel för manuellt bruk

Satsen levereras med fyra olika tryckaxlar för adaptering till olika  verktygssatser. Alla delar är dimensionerade utvecklade för bruk med
½” muttermaskin, spärrskaft eller fast nyckel 27 mm. Det verkliga max
trycket blir hela 15 ton, detta ska jämföras med de 8 ton som kan uppmätas
med de vanligaste 12 ton fettspindlar på marknaden.
De grova gängorna, materialvalet samt den speciella lagringen gör
det möjligt att även använda ½” muttermaskin upp till 1000 NM utan
att skada verktyget.
Vid frekvent arbete med spindelleder, bussningar samt drivaxlar rekommenderas istället någon av våra hydraulcylindrar från 8,5–22 ton.

Delar i satsen:
1. 01-00039-001 – Tryckstång M30
2. 01-00039-002 – Adapter 1 1/2” – M30
3. 4 st 01-00039-003 – Bricka Ø 18,8 × 3 mm
4. 01-00039-010 – Pressaxel 50 × Ø 19 mm
5. 01-00039-011 – Pressaxel 85 × Ø 19 mm
6. 01-00039-020 – Pressaxel 56 × Ø 24 mm
7. 01-00039-021 – Pressaxel 100 × Ø 24 mm
8. 09-874-3010 – Litiumfett