1090-22

1090-22 Pressbygel för navdemontering samt drivaxelpressning

Kraftig konstruktion med tre ben som möjliggör effektiv navdemontering
med upp till 22 ton. Lämplig till bilar/hjulspindlar med plana ytor som mothåll bakom navet. Även drivaxelpressning är möjlig med trycksidan på någon
av följande cylindrar; 1090-02-WAL samt 01-00030.