01-00053

01-00053 Demonteringsverktyg för inre drivknut

Den inre drivknuten sitter ofta riktigt hårt fast i växellådans differential och är svår och tidsödande att bryta loss. Den kantiga låsringen samt rostiga splines skapar ofta stora problem vid demontering. Demonteringsverktyget sluter om drivknuten och medger ett 100% rakt, kraftigt och distinkt drag med glidhammaren utan snedbelastning eller brytning i axeln. Plastkåpor mm under motor och växellåda kan lämnas orörda, även detta sparar mycket tid. Verktyget är delbart för maximal åtkomst inne vid växellådans slutväxel/diff. När drivaxeln är demonterad kan verktyget även användas för demontering av den yttre drivknuten. Axeln fixeras först i ett stabilt skruvstäd för att sedan
slås av från axeln.

Brytspett och kilar riskerar att skada växellådan och komponenter kring drivaxeln. Det är också svårt att komma åt med för ett bra och rakt grepp, ofta krävs omfattande demontering för åtkomst. Resultatet blir ofta snedbelastning av axel och brytskador på växellådor. Verktyget är justerbart och passar från småbil upp till transportbil och pick-up storlek. Satsen levereras med justerbar drivknutshållare och en kraftig glidhammare på hela 5 kg.

Verktyget kan även beställas utan glidhammare (1064) då med artikel nr:
01-00053-100.

Delar i satsen:
1. 01-00053-030 Drivknutshållare
2. 01-00053-034 Specialbult inv. gänga M14
3. 01-00053-036 Specialmutter M14
4. 01-00053-011 Krok inv. gänga M18
5. 1064 Slagverktyg Bamse 5,2 kg

EU Protected design RCD no. 01-5005813

Filmer