1086-6

1086-6 Slagkropp M22

Används på cylinderns kolvsida vid demontering av drivaxlar mm. Slagkroppen tillåter hammarslag i cylinderns tryckriktning. Beroende på storlek på hammaren uppnås en kraft som motsvarar 2,5 – 3,5 ggr cylinderns
egna kraft.