1068-05

1068-05 Adapter 1 ½” till G2 ½” – 11

Adapter 1 ½” till G2 ½” – 11 (16 och 22 ton cylinder
– 32 tons cylindergänga)