04-00024-023

04-00024-023 Pressverktyg med tappar

Utvecklad för urpressning av spindelled eller kulled som är infäst med en låst tapp istället för kona och mutter. I de fall tappen rostat fast i hålet behöver urpressning genomföras. Pressverktyget kan monteras på cylindern eller på toppen beroende på åtkomst i bilen. De två längderna på tapparna (10 & 20mm) ökar flexibiliteten och åtkomsten i bilen.
Tapparna är utbytbara då behov finns, 04-00024-103 (10 mm), 04-00024-104 (20 mm).

Filmer