01-00055-050

01-00055-050 Mothåll drivaxel

Kraftfullt och väldigt effektivt verktyg för demontering av yttre drivknut. Metoden förhindrar helt drag och slag den känsliga knuten, endast kulornas innerbanan belastas utan påverkan på knuten!
Vanligtvis används felaktig belastning av drivknuten med tidigare metoder, drag i yttre huset eller axeltapp skadar drivknuten invändigt.