03-00038

03-00038 Bussningssats med fixeringsplatta

Kombinationen av storlekar på pressrör och pressplattor gör att satsen är mycket användbar vid bussningsbyte på tunga fordon, oavsett om arbetet sker på plats under fordonet eller i verkstadspressen. Fixeringsplattan i satsen gör det möjligt att fixera pressrör i bottendelen av pressbygeln.
Detta underlättar arbetet mycket då färre lösa delar behöver riktas in vid ur och i pressning.
Satsen kan kompletteras med monteringssatsen för slitsade bussningar 03-00037 och ge en helhetslösning för dessa bussningar. Satsen används med pressbygel 03-00031-001 eller enbart 32 tons hydraulcylinder 03-00028, adapter till cylindern ingår i satsen.

Delar i satsen:
1. 03-00038-028 Tryckrör, A 110mm, B107mm, C96mm, D100mm
2. 03-00038-027 Tryckrör, A 93,5mm, B 91,5mm, C 88,5mm, D100mm
3. 03-00038-026 Tryckrör, A 89,5mm, B 87mm, C 73mm, D 100mm
4. 03-00038-025 Tryckrör, A 84.5mm, B 82mm, C 72mm, D 100mm
5. 03-00038-024 Tryckrör, A 79,5mm, B 77mm, C 67mm, D 100mm
6. 03-00038-023 Tryckrör, A 74,5mm, B 72mm, C 62mm, D 100mm
7. 03-00038-022 Tryckrör, A 69,5mm, B 67mm, C 57mm, D 100mm
8. 03-00038-021 Tryckrör, A 64,5mm, B 62mm, C 52mm, D 100mm
9. 03-00038-011 Tryckbricka, A 64,5mm, B 52,5mm, C 51,2mm, D 32mm
10. 03-00038-012 Tryckbricka, A 69,5mm, B 57,5mm, C 56,2mm, D 32mm
11. 03-00038-013 Tryckbricka, A 74,5mm, B 62,5mm, C 61,2mm, D 32mm
12. 03-00038- 014 Tryckbricka, A 79,5mm, B 67,5mm, C 66,2mm, D 32mm
13. 03-00038-015 Tryckbricka, A 84,5mm, B 72,5mm, C 71,2mm, D 32mm
14. 03-00038-016 Tryckbricka, A 89,5mm, B 77,5mm, C 72,2mm, D 32mm
15. 03-00038-017 Tryckbricka, A 93,5mm, B 81,5mm, C 76,7mm, D 32mm
16. 03-00038-001 Pressadapter 30mm
17. 03-00038-002 Pressadapter 86mm
18. 03-00038-003 Cylinderadapter (till 32 T)
19. 03-00038-005 Fixeringsplatta

Filmer