03-00017

03-00017 Pressbygelsats för utpressning av VBG 55 mm drag

Med verktyget dras hela draganordningen ur sin hållare då byte eller service skall utföras. Detta är ett mycket tidsbesparande verktyg som underlättar demonteringen.
Verktyget används med någon av följande cylindrar; 1090-02-wal eller 01-00030.