03-00042

03-00042 Hjul/fälgavdragare för lastbil, buss och trailer

Lastbil, buss och trailer 22,5, 19,5 samt 17,5” fälgstorlek.
Verktyget är utformat för maximal effektivitet och säkerhet vid avpressning av fastrostade fälgar. Fälgen pressas av från navet på bara någon minut, snabbt och säkert utan att slita på personalen. Verktyget kräver minimal muskelstyrka och garanterar en snabb, säker och problemfri demontering.
De tre mothållsringarna täcker in alla lastbilsfälgar med följande mått: 22,5”, 19,5” samt 17,5”.
Tack vare de båda kraftiga bultarna i verktyget flexas fälgen lös effektivt med hjälp av ½”muttermaskin.
De fyra medföljande fälgkrokarna är smart utformade för universal inpassning i ventilationshålen i fälgen och hög styrka, passar i alla vanligt förekommande fall. Specialkrokar kan tas fram vid behov. Satsen levereras i en stadig förvarings-foam som även passar i verktygsvagn 04-00022.

Skadar inte hjullagret eller fälgen. Snabbt och säkert utan fysiskt ansträngning. Verktyget är en riktig tids och kraftbesparare för alla verkstäder och servicebilar som stöter på hårt sittande hjul på lastbil, buss eller trailer. Gammalmodiga metoder är ofta skadliga för både mekaniker och fälg, även mycket tidsödande. Inget mer fysiskt arbete med slägga, spett, tunga glidhammare eller värmning!
Var rädd om personalen! Med rätt verktyg och metod blir lönsamheten
högre och frånvaron lägre.

Patent Pending

Filmer