L2620

L2620 Bränsleångeutsug

Utsug för att evakuera bränsleångor bort från fordonet under arbete med
bränsletankar. Kan även användas vid tömning och återfyllning av bilen.
Mekanikern utsätts vanligtvis för bränsleångor vid arbete med en öppen
tankarmatur och bilens interiör kan lukta efteråt. Detta undviks genom
att suga ut ångorna ur påfyllningsröret under arbetet. Utsuget drivs av
en tryckluftsejektor som skapar ett lätt vakuum i tanken.
Standardlängden är 2, 5 meter. Kontakta oss för andra längder.
Ansluts till ett godkänt avgasutsug.