L2620

L2620 Bränsleångeutsug

Utsug för att evakuera bränsleångor bort från fordonet under arbete med bränsletankar. Kan även användas vid tömning och återfyllning av bilen. Mekanikern utsätts vanligtvis för bränsleångor vid arbete med en öppen tankarmatur och bilens interiör kan lukta efteråt. Detta undviks genom att suga ut ångorna ur påfyllningsröret under arbetet. Ansluts till ett godkänt avgasutsug.