L1045

L1045 Bränslefiltertving

Tvingen används till att tömma bränslefiltret innan byte för att undvika lukt och spill.