05-00009

05-00009 Bränsletömmare för lastbil och buss

Bränsletanktömmaren är avsedd, godkänd och EX klassad för etanol, diesel samt bensin. Den är utrustad med 4 hjul men går även att hanteras med pallyftare eller truck. Bränsletanktömmaren är tillverkad i rostfritt stål. Volymen är 630 liter och tomvikten 145 kg. Bränsletanktömmaren drivs med en tryckluftsdriven membranpump som tömmer samt återfyller 20 lit/min. Ett överfyllnadsskydd bryter automatiskt matarluften till pumpen vid för hög bränslenivå i bränsletanktömmaren.
Bränsletanktömmaren är utrustad med flamskyddad avluftning som ansluts till avgasutsug vid tömning av fordon för luktfri bränslehantering. Enheten levereras med 3 stycken sug och påfyllningsadaptrar.
1. L1054-1 Bränslepåfyllningsrör 15 liter/min
2. 05-00009-002 Bränsleslang1/2”, 3m
3. 05-00009-003 Adapter Tema 1800 – Parker NS