L2315

L2315 Avbitartång, bromsrör & vire

Tång för att klippa av bromsrör utan att platta till dem.