L2430

L2430 Oljetömmare 115L, med EX klassningsplan.

Konstruerad för lång livslängd och säker tömning av spillolja i bilverkstad och bildemontering.

Motoroljan blir med tiden utspäd av bilens egna drivmedel, spilloljan klassas då som brandfarlig vätska. Den är mer lättantändlig och skall hanteras med anpassad och avsedd utrustning. Med avsedd utrustning menas att tömmaren skall levereras med en klassningsplan och vara godkänd för EX klassad miljö!
Tömmaren levereras även med jordanslutning, antistatiska slangar och hjul.

Oljetömmaren är tillverkad i rostfritt stål och saknar helt rörliga pumpdelar. De robusta reglagen, slangar och anslutningar ger lång och säker livslängd. Oljetråget är kraftigt byggt i aluminium, hela 890 mm långt samt 490 mm brett.

Detta möjliggör tömning av motor och växellåda samtidigt. Tömmaren kan även suga ur olja med ett kraftigt undertryck samtidigt som tråget används för dränering. Tömning av kärlet görs snabbt och enkelt genom trycksättning med hela 1 bars tryck, ingen extra pump behövs för att transportera oljan över
till förvaringstankar. I den medföljande adaptersatsen finns fyra sugsonder för åtkomst i bakaxlar, automat/manuella växellådor, styrservosystem och motorer.